Koučing

Koučujem zväčša individuálnych klientov, ale aj pracovné tímy.
 

Ako koučka nehodnotím, nehovorím klientom, čo majú robiť, pretože to najlepšie vedia sami. Ja klientom pomáham nájsť v sebe odpovede a riešenia, ktoré chcú realizovať.
 

Koučujem osobne v Karlovej vsi v Bratislave, alebo na inom mieste, podľa dohody. Často aj telefonicky, či cez video hovor.

IMG_8063.jpg